Czym jest tajemniczy EdgeRank Facebooka?

 

Fanpage publikuje post. Każda interakcja z postem (polubienie, udostępnienie, skomentowanie,
oznaczenie itd) to Edge. Facebook liczy EgdeRank postu dla każdego użytkownika Facebooka
osobno.

Będzie to suma po wszystkich możliwych interakcjach iloczynów u (pokrewieństwo), w
(wagi) i d (rozkład czasu), gdzie
u – jest miarą pokrewieństwa między danym użytkownikiem, a twórcą posta (im częściej
użytkownik wchodzi w interakcję z danym fanpage, tym u bardziej rośnie)
w – Facebook przywisuje różną wagę różnym interakcjom: komentarze są oceniane wyżej niż
udostępnienia, uddostępnienia wyżej niż polubienia itp
d – jest współczynnikiem odwrotnie proporcjonalnie odwrotnym do czasu życia postu, im mniej
czasu mija od publikacji postu, tym współczynnik d jest wyższy.

EdgeRank decyduje, którym użytkownikom jest dany post wyświetlany.
Szanse, aby post P fanpage X był wyświetlony osobie A rosną zatem gdy:
– A wchodziła wcześniej w interakcję z fanpage X
– post P jest już komentowany, lubiany, udostępniany
– post P jest świeży, to znaczy od jego publikacji minęło niewielu czasu

Zrozumienie tej zasady wyjaśnia w pełni dlaczego kupowanie sobie fanów jest wprost zabójcze dla twego fanpage.

Please follow and like us:

Jedna odpowiedź do “Czym jest tajemniczy EdgeRank Facebooka?”

Dodaj komentarz